טיפול משפחתי - איך זה קורה?הטיפול המשפחתי הינו אחד מסוגי הטיפול הדינאמי, בהם נותנים אמון ביכולתו של הפרט לעבור שינוי ריגשי-אישי.

משפחה, המוצאת עצמה במשבר, מוזמנת לעבור תהליך טיפולי. לעיתים, יחיד במשפחה נתון במצוקה ומצבו משליך על שאר בני המשפחה, במקרים אחרים, ״תת-יחידה״ במשפחה סובלת או נתונה במשבר ושאר בנו המשפחה מתקשים למצוא את מקומם או לסייע. בכל שלב התפתחותי ובכל מצב של שינוי משפחתי - מתוכנן או מזדמן - עשויה משפחה לעבור טלטלה. כל משפחה, מוזמנת לבחור בתהליך טיפולי, כדי לאפשר לה לעבור ממצב משברי לשלב הבא. בעבודה הטיפולית תונחה המשפחה לבחון ולבחור, את המקום החדש אליו היא שואפת להגיע.

לטיפול מוזמנים יחד כל בני המשפחה ולעיתים ״חלקים מהמשפחה״. בעזרת המטפל, מוגדרות מטרות הטיפול, ומהן יוצאים השותפים לדרך.

תוך כדי תנועה, לומדת המשפחה לזהות את דפוסי ההתנהלות שלה, את ייחודיותה ויכולותיה.

בהמשך מוקנים למשפחה אפיקי תקשורת ודרכי התמודדות מול קשיי היומיום ואתגרי החיים.

במפגשים, משתמש המטפל בשאלות, טכניקות טיפוליות שונות, הדגמות, ״משחקי-תפקידים״ ועוד…
כל זאת, בהתאם לסיטואציה ולמשפחה עצמה.